COVID 19

Enligt pandemilagen kan vi ta emot 6 elever per klass, då den avgränsade ytan i båda undervisningssalarna mäter 60 kvm var. 1 person kan yoga i kapprummet.

För att förhindra ytterligare smittspridning har vi beslutat oss om att starta vår yogatermin denna vår helt på distans, dvs klasser ges endast online. Se ONLINE-schema här.
Vi kommer introducera studioklasser allt eftersom. Är du anmäld till vår yoga denna termin kommer du få information gällande detta.

På Coastal Yoga tar vi situationen på största allvar och ser kontinuerligt över och omprövar våra rutiner. Vi förväntar oss att alla som utövar yoga hos oss läser igenom rutinerna och följer dessa.

-

Riktlinjer under pandemin

 • Max 6 elever i undervisningsal + 1 person i kapprummet.
 • Sträva efter att alltid hålla minst 1,5 meter avstånd till andra personer. Gå direkt in i undervisningslokalen och ta din plats, så är det möjligt för alla att hålla avstånd. Efter klassen önskar vi att ni lämnar studion så snart som möjligt för att lämna plats åt nästa klass.
 • Endast 1 person i kapprummet åt gången. Om det är någon i hallen på väg ut eller in, vänta utanför tills hallen är ledig. Är du på väg ut, vänta en bit bort till personen före dig går ut genom dörren.
 • Eventuellt efterprat sker utomhus, utanför studion.
 • Håll god handhygien. Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns på flera platser i lokalen.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du har lindriga förkylningssymtom. Det gäller även om du har antikroppar eller har testat negativt för Covid-19. Onlineundervisningen finns då som ett alternativ.
 • Om du tillhör någon riskgrupp rekommenderar vi i nuläget starkt att du tar del av våra klasser online.
 • Missade klasser tas igen online söndagar kl 9 - 10.30.
 • Kom ombytt till studion. Kom i rena kläder till varje klass.
 • Använd egna yogamattor och props.
 • Om du måste låna matta eller props av oss, ta dessa i början av klassen och rengör dem noga efter dig.
 • Lägg din yogamatta på angiven markering i rummet.
 • Endast verbala assisteringar görs.

-