Lina

Lina har jobbat med hälsa sedan början av 2000-talet i Aspen, Dubai och Varberg. Hon är certifierad yogalärare i Hatha, Vinyasa och Yin. Hon gick sin yogalärarutbildning 2011 med Yoga Arts och drev därefter sin egen verksamhet i många år.  Hennes bakgrund som fysioterapeut ger henne en grundlig kunskap om kroppens anatomi och fysiska hälsa, som hon integrerar med yogans holistiska synsätt. Intresset för kropp och själ har varit drivkraften i hennes yrkesmässiga liv och hon är även utbildad samtalsterapeut.

Lina undervisar på ett tryggt och inkännande sätt med fokus på samspelet mellan andetag och rörelse
vilket hjälper oss att lyssna inåt.

-