Yin Yoga Teacher Training - The Foundations - med Sofie Ringsten - Vintern & Våren 2022/23 - Varberg

Yogayamas Yin Yoga-lärarutbildning är en övergripande utbildning som studeras i två steg. Grundkursen på 50 timmar ger en bas att utgå ifrån som sedan kan växa vidare.
8.700,00 kr

Vi är så glada över att kunna erbjuda denna grundutbildning i Yin Yoga.
Även om du genomfört Yin-utbildning med andra lärare så är denna unik med det funktionella synsättet, direkt via Paul Grilleys metod.

I samarbete med Yogayama & Sofie Ringsten.

-

Yin Yoga består av ett fåtal golvnära positioner som praktiseras med ett inkännande och tillåtande förhållningssätt. Metoden är avsedd att nå delar av kroppen som inte berörs i samma utsträckning i de mer yang-liknande yogaformerna (t.ex. Ashtanga Vinyasa, Hatha, Anusara m.fl.). Av denna anledning kan Yin Yoga vara ett kraftfullt, kompletterande redskap, som även förbereder för meditation.

Att undervisa eller praktisera Yin Yoga ger en möjlighet att på djupet nå delar av oss själva som i vardagen kanske inte får så mycket utrymme. Vi lever i en kultur präglad av yang; av det snabba, innovativa och effektiva – ett konstant företagande och expanderande. Yin Yoga erbjuder en motvikt till detta, ett möte med dig själv som du är, utan agendor eller måsten. Det är en praktik som betonar enkelhet, stillhet och empati – det som ger oss näring på djupet.

Inom Taoismen finns idén om att de motsatta uttrycken av Yin och Yang behöver varandra för att skapa och upprätthålla balans. Det ena utesluter inte det andra.

Grundkursen (50 timmar) omfattar grunderna i Yin Yoga med stort fokus på anatomi och individanpassad yoga. Vi går igenom anatomi applicerbar på all yoga, men fokuserar framförallt på de vävnader som Yin Yoga ämnar påverka, såsom fascia. Vi analyserar de positioner som ofta används i Yin Yoga med utgångspunkt från så kallade “target areas” (fokusområden) och ”skeletal variations”. Allt för att kunna modifiera positionerna så att de passar varje unik individ.

Under utbildningen kommer du att lära dig att undervisa Yin Yoga ur ett funktionellt synsätt istället för en estetisk eller prestationsrelaterad syn på yoga, med syfte att skapa en meningsfull upplevelse för både dig som lärare och dina elever, för att utforska en personligt anpassad yoga. Du kommer att studera Yin Yoga med ett terapeutiskt och individanpassat förhållningssätt och främja medvetenhet om vad som händer i hela människan med kroppen som redskap.

-

När? 


9 - 11 december 2022

17 - 19 mars 2023

Coastal Yoga, Varberg 

Läs mer och boka via Yogayama

-

Om Sofie

Sofie Ringsten är idag en av Sveriges ledande Yin Yoga lärare och utbildare. Hon har sedan flera år utbildat yogautövare och lärare inom Yin Yoga och på en kunnigt och personligt sätt delat Yin Yogans fysiska, mentala och emotionella fördelar.

Sofies yogaresa började då hon i sitt tidigare yrke som polis och elitidrottare kom i kontakt med yoga efter en nackskada. Hennes liv tog en drastisk vändning och yoga blev ett viktigt verktyg att hantera smärta och förändring. Ett antal år senare lämnade Sofie polisyrket för att bli yogalärare på heltid och dela alla de verktyg hon fått med andra.

Sofie Ringsten har förutom Yin Yogan, där hon studerar med Paul Grilley, Yin Yogans grundare, även en bakgrund inom både Hatha och Advanced Therapeutic Yoga. Hennes undervisning är grundad i en önskan att skapa en meningsfull individuell yogapraktik, där varje elev kan utforska och anpassa sin yoga baserat på sina unika, personliga förutsättningar. Med en funktionell inställning snarare än en estetiskt orienterad yoga uppmuntrar Sofie alltid sina elever att fråga ”varför” vi gör något.

Hennes inspirationskällor är framförallt hennes lärare Paul och Suzee Grilley med deras stora kunskap inom Yin Yoga. Sofie studerar även anatomi via internationella forskare inom fascia, samt kinesisk medicin och filosofi, vilket hon väver in i sin yogaundervisning.

Utanför yogamattan tillbringar hon en stor del av sin tid till ultralöpning och surfing, och var den första i Sverige som introducerade så kallad SUP Yoga vilket hon även undervisar sommartid.

SOFIERINGSTEN.COM/